rozwoj osobisty

 


 

menu spa 

10 kroków tworzenia w biznesie

Na każdym etapie Procesu Tworzenia jest inny wewnętrzny i zewnętrzny aspekt, z którym należy sobie poradzić. Każdy krok będzie miał inne wyzwania i inne drogi transformacji tych wyzwań w wartości, które zasilać będą projekt.

W projekcie biznesowym wygląda to następująco (punkty te możesz dopasować także do tworzenia relacji i każdego innego projektu):

 

1. Ziarno: Potrzeba do Zaspokojenia

Zewnętrznie: ten aspekt tworzenia związany jest ze znajomością i systematycznym badaniem potrzeb innych organizacji, społeczeństwa - naszych potencjalnych odbiorców. Od potrzeb przechodzimy do tworzenia wizji, ustalania kierunku działań a tym samym tworzenia ziarna projektu. Rezultatem jest stworzenie definicji i idei. Firmy, które z sukcesem określiły potrzeby społeczeństwa to np. Hewlett Packard, Microsoft, Apple. 

Wewnętrznie: potrzebujemy wizji opartej na umiejętności współodczuwania życia, by tworzyć coś, co wzmacnia życie i przynosi innym dobrostan. Wizja powinna być zakorzeniona w uniwersalnych wartościach takich jak miłość, zaufanie, wiara. Tylko taki rodziaj wizji się utrzyma. Współodczuwanie i zrozumienie są nieodłączym jej elementem. Bycie empatycznym i rozumiejącym pozwala Ci lepiej poczuć i wyobrazić sobie ziarno rozwiązania.

Wartości: empatia, zrozumienie, uwaga, wizja, wyobraźnia.

Wyzwania: zimna logika, chęć zaimponowania innym, podejście zaakceptuj albo odejdź (potrzeby społeczeństa), bycie poza zasięgiem.

 

2. Doświadczenie: Punkt Widzenia Klienta

Zewnętrznie: na tym etapie skupiamy się na doświadczeniu obecnej drogi, aktualnego sposobu funkcjonowania, zbierając praktyczne informacje oraz wyobrażając sobie jak to będzie, kiedy wizja będzie wdrożona w życie. Zbieramy informacje o potencjalnych obszarach rozwoju i opisujemy je zespołowi. Efektem tych działań będzie wzrost zrozumienia potrzeb projektu i obecnych krótkoterminowych efektów, bazujący na praktycznym doswiadczeniu.

Wewnętrznie: chcemy zobaczyć projekt w nowym świetle, bez stosowania starych wzorców myślowych. Jesteśmy gotowi zobaczyć projekt czy usługę z punktu widzenia klienta.

Wartości: chęć nowego doświadczenia, otwarte słuchane (bez oceniania), otwartość umysłu, entuzjazm, ciekawość.

Wyzwania: nie dbanie o wynik, brak skupienia, przywiązanie do własnych pomysłów, brak otwartości na nowe doświadczenia.

3. Definicje: Specyfikacja Produktu (forma)

Zewnętrznie: etap ten jest zbadaniem potencjalnych opcji produktu, usługi, oferty. Wizualizujemy formę, którą przyjmie produkt we wszystkich detalach i funkcjonalnościach. Przyglądamy się temu pod każdym kątem, spisując to, co sobie wyobrażamy, z dokładym opisem tego, jak ten produkt ma działać. Wynikem będzie specyfikacja produktu.

Węwnętrznie: poprzez dokładną analizę zbierzemy wszystkie potrzebne informacje oraz zwizualizujemy, określimy i zwerbalizujemy rozwiązania. Ten etap wymaga od nas stworzenia środowiska, które będzie wspierać i stymulować kreatywność.

Wartości: zrozumienie, troska, opiekuńczość, wyobraźnia, cierpliwość, zdolność do werbalizowania (przekładania rozwiązań na słowa) i przełożenia definicji na realizację.

Wyzwania: pośpieszanie procesu, braki w projekcie, brak empatii dla członków zespołu

 

4. Władza: Budowanie Zespołu, Przewodzenie

Zewnętrznie: po zdefiniowaniu projektu przychodzi czas na zaprezentowanie swojego pomysłu - jego wizji i opisu kluczowym graczom - zarządzającym, udziałowcom, inwestorom /partnerowi - w relacji/. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie ich potrzeb i zainspirowanie - tak, by stalii się częścią sukcesu projektu. Pokaż im jak to, co tworzysz pozytywnie wpłynie na ich życie. Na tym etapie prosimy o wsparcie i zaangażowanie odpowiednich zasobów. Tutaj definiujemy również strukturę organizacyjną ze wszystkimi zaangażowanymi w projekt osobami. Rezultatem jest zaangażowanie niezbędnych zasobów (pieniędzy, ludzi, infrastruktury), jak również jasne zrozumienie zakresów decyzyjności i kolejności podejmowania decyzji w zespole.

Węwnętrznie: pozostajemy wrażliwi na potrzeby i możliwości członków zespołu, zarządzających, inwestorów i klientów /partnera/ co z jednej strony pozwoli zainspirować współpracę a z drugiej rozwiązywać ewentualne konflikty. 

Wartości: charyzma, umiejętność inspirowania, prawdomówność, entuzjazm, empatyczne słuchanie, umiejętność rozwiazywania problemów

Wyzwania: chęć władzy, kontrola, brak zaangażowania, nieumiejętność inspirowania i motywowania

 

5. Granice: Realizując Plan Rozwoju

Zewnętrznie: na tym etapie wnosimy do projektu pojęcie czasu. Określamy kolejność etapów wdrożenia, ramy czasowe dla realizacji, zasobów i warunków. Podejmujemy z mocą decyzje definiując co posuwa projekt w kierunku realizacji bazując na ważności funkcjonalności w połączeniu z dostępnymi zasobami.

Węwnętrznie: potrzebujemy umiejętności priorytetyzacji. Może to wymagać trudnych decyzji i zdolności rozumienia w jaki sposób angażować się w kolejne etapy drogi, bez przesadnego przywiązywania się do nich, chcąc dokonać zbyt wiele w zbyt krótkim czasie. Na tym etapie możemy mieć do czynienia ze strachem i brakiem wiary w siebie, koniecznej do tego, by pójść dalej. Musimy mieć w sobie chęć puszczenia tego, co stare, by stworzyć nowe.

Wartości: empatia we wspieraniu przeciążenia pracą, zdolnościach i ograniczeniach członków zespołu. Wiedza o tym ,czego potrzebuje zespół by zapewnić sukces (przestrzeń, materiały, czas, wsparcie emocjonalne).

Wyzwania: chęć zadowolenia wszystkich, nieumiejętność utrzymania zbalansowanej listy rzeczy do zrobienia, przeszacowanie lub niedoszacowanie potrzeb i zasobów, brak zaufania, strach przed brakiem tego, czego potrzebujesz by ukończyć projekt.

 

6. Prototyp: Rzeczywistość a Wizja

Zewnętrznie: na tym etapie jesteśmy gotowi do tego, by rozwinąć prototyp próbki pomysłu używając planu rozwoju zdefiniowanego w 5 Kroku. Próbkę pomysłu testujemy "w domu" (nie na zaewnątrz). Jeszcze raz ją ewaluujemy i redefiniujemy.

Wewnętrznie: skupienie uwagi, determinacja i ugruntowanie są niezbędne do tego by zrealizować zakładane w planie rozwoju cele. Zdolność zarządzania wielością szczegółów zachowując przy tym wizję całości w umyśle.

Wartości: wytrwałość, analityczne myślenie, utrzymanie uwagi.

Wyzwania: utrata uwagi, wypalenie, nieefektywne zarządzanie zasobami i zespołem.

 

7. Planowanie długoterminowe: Strategia Marketingowa

Zewnętrznie: Teraz jesteśmy gotowi do tego by zaprezentować funkcjonalności prototypu zarządzającym i klientom. Będziemy analizować wymagania rynku co do produktu na wielu etapach życia produktu. Musimy stworzyć plan produkcji, zabezpieczyć i wyszkolić siły sprzedaży, stworzyć strategię marketingową i wsparcie rozwoju produktu. Nasz sformalizowany biznesplan uszczegółowi całą strategię wdrożenia produktu.

Wewnętrznie: by zrealizować cele potrzebujemy zapewnić jasną i rzetelną ewaluację projektu, która opierać się będzie na zrozumieniu długoterminowej strategii produktu, wymagań klientów, krytycznej analizy obecnej sytuacji rynkowej w celu przewidzenia przyszłych trendów.

Wartości: szczera analiza, obszerna wizja, zdolność myślenia wprzód.

Wyzwania: Myślenie życzeniowe, nierealistyczna ewaluacja, unikanie lub lekceważenie krytycznych informacji zwrotnych.

 

8. Infrastruktura: Implementacja

Zewnętrznie: na tym etapie konieczne będzie stworzenie i zorganizowanie infrastruktury, która będzie potrzebna do tego, by zrealizować plan marketingowy. Niezbedne może się okazać uruchomienie ułatwień produkcyjnych, przyszłych sił sprzedaży, uruchomienie i zintegrowanie serwisów obsługi klienta w przygotowania do testów beta (punkt 9)

Wewnętrznie: jest to etap, w którym niezbędne jest utrzymanie szerokiej wizji przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na detale. Niezbędne jest posiadanie dobrze wyszkolonego zespołu oraz dobrze określonego łańcucha podległości, który umożliwi szybkie rozwiązania problemów, efektywne podejmowanie krytycznych decyzji, analizę i extrapolację częściowych danych, szybką i intuicyjną odpowiedź na nieustannie zmieniającą się sytuację. Jest to etap pełnego zaangażowania personelu w osiągnięcie sukcesu produktu.

Wartości: Wiara w produkt czy usługę, determinacja do realizacji celów, uważność na szczegóły, wybitna zdolność priorytetyzacji, dobry instynkt (intuicja). Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej są kluczem do sukcesu Lidera zespołu.

Wyzwania: Niezdoloność podejmowania decyzji, niskie kompetencje komuniakcyjne, zarządzanie zespołem w niewielkiej skali, branie pod uwagę jedynie logiki przy szukaniu odpowiedzi.

 

9. Rzeczywistość Wirtualna: Beta Testing

Zewnętrznie: to jest finalny test w pełni zoperacjonalizowanego systemu, który zakłada systematyczne testy infrastruktury, przeglady każdej sekcji by zapewnić odpowiednie działanie, identyfikację i rozwiazywanie problemów, by upewnić się czy wszystkie wymagania projektu są spełnione. Otrzymamy w pełni działającą infrastrukturę gotową do wyjścia na rynek.

Wewnętrznie: potrzebujemy pełni szczerości i zaufania w działanie produktu w celu przedstawienia go zarządzającym czy klientom. W trakcie fazy testów musimy być całkowicie otwarci na akceptację analizy krytycznej i informacji zwrotnych, pamiętając, że naszym kryterium jest zintegrowanie produktu.

Wartości: szczerość, pokora, humor, otwartość umysłu, odpowiednie raportowanie, umiejętność rozwiązywania problemów.

Wyzwania: próżność (chęć by wyglądać dobrze), złudne metody ukrywania nieudolności, brak akceptacji krytycznej informacji zwrotnej lub zniekształcenie feedbacku klienta w przekazie do zespołu. Ukrywanie problemów lub nadmierne ich rozdmuchiwanie zamiast skupienia się na ich rozwiazaniu.

 

10. Launch u klienta ;)

kreska

Warszawa - Wilanów, ul. Chorągwi Pancernej 86, tel. 605 100 387, e-mail: pracownia@zielonapomarancza.pl. Jeśli nie odbieram telefonu to znaczy, że pracuję - proszę o przesłanie smsa z zapytaniem - na każdy odpowiem! :)